Vybrané obce Svazku obcí Hudlicka a obec Roztoky u Křivoklátu – Strategie odpadového hospodářství

Části obcí svazku Hudlicka a obci Roztoky jsme zpracovali strategii odpadového hospodářství, která by měla vést k zadání veřejné zakázky.