REFERENCE

balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
balloon
obcejinak

Město Zákupy - Elektrická energie

Liberecký kraj / 2020 / Elektrická energie
starosta města Zákupy: Ing. Radek Lípa

Webové stránky obce

obcejinak

Město Chlumec - Elektrická energie

Ústecký kraj / 2020 / Elektrická energie
starosta města Chlumec: Ing. Roman Zettlitzer

Webové stránky obce

obcejinak

Město Hranice (u Aše) - Strategie OH

Karlovarský kraj / 2020 / Odpady
starosta města Hranice: Ing. Mašlár Daniel

Webové stránky obce

obcejinak

VZ Ladův kraj - JŘBU Kamenice a Louňovice

Středočeský kraj / 2020 / Odpady
starosta obce Kamenice: Ing. Pavel Čermák

Webové stránky obce

obcejinak

Město Hrob - Analýza a strategické návrhy OH

Ústecký kraj / 2020 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Sdružení vybraných obcí Cecemínska a dalších přidružených obcí - Strategie OH

Středočeský kraj / 2020 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Město Votice - Analýza a strategické návrhy OH

Středočeský kraj / 2020 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Mikroregion Voticko - Strategie

Středočeský kraj / 2020 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Město Hronov - Strategie OH

Královéhradecký kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Nová Ves v Horách - Analýza a strategické návrhy

Ústecký kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Průhonice - Zemní plyn

Středočeský kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Dřísy - Analýza a strategické návrhy

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Cerhovice - Elektrická energie

Středočeský kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

obcejinak

ORP Kralupy nad Vltavou - Strategie

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Klokočná - organizace a administrace veřejné zakázky na zřízení bezdrátového rozhlasu

Středočeský kraj / 2019 / Veřejné zakázky


Webové stránky obce

obcejinak

Město Přeštice - analytický podklad pro žádost o Dotaci.

Plzeňský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

Na základě koncepce odpadového hospodářství, kterou jsme pro město Přeštice zpracovávali, žádalo město o dotaci na Projekt „Intenzifikace sběru BRKO. Naše společnost zpracovávala odbornou analytickou část, jako podklad pro žádost o dotaci.

obcejinak

Město Zákupy - VZMR zemní plyn

Liberecký kraj / 2019 / Zemní plyn


Webové stránky obce

Tento rok jsme opět organizovali pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele zemního plynu na rok 2020 a 2021. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce. 

obcejinak

Město Zákupy - VZMR elektrická energie

Liberecký kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

Tento rok jsme opět organizovali pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele elektrické energie na rok 2020. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce.

obcejinak

Obec Postřekov - VZMR zemní plyn

Plzeňský kraj / 2019 / Zemní plyn


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Postřekov - VZMR elektrická energie

Plzeňský kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Pěnčín - VZMR zemní plyn

Liberecký kraj / 2019 / Zemní plyn


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Pěnčín - VZMR elektrická energie

Liberecký kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

obcejinak

Město Osek - důvodová studie dalšího směřování odpadového hospodářství

Ústecký kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

Cíle této studie: Seznámit Radu města jednoduchou a srozumitelnou formou s možností změny a restrukturalizace SKO, a to jak po stránce vnitřní strategie SMO, tak po stránce rozšíření SMO o další možné partnery včetně dopadů tohoto rozšíření.

obcejinak

Obec Chotiměř - analýza a návrh strategie

Ústecký kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Klínec - analýza a návrhové opatření

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Srbsko - analýza a návrh strategie

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Obecnice - analýza, návrh strategie pro práci s obyvateli, dotazníkové šetření s informační kampaní a legislativní zpracování sběrného dvora

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Městys Kácov - analýza a návrh strategie

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Město Buštěhrad - analýza a strategie odpadového hospodářství

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Městys Senomaty - analýza a návrh strategie

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Město Milovice - Organizace a administrace veřejné zakázky na sběr, svoz a likvidaci odpadů.

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

Pro Město Milovice jsme organizovali a administrovali kompletní veřejnou zakázku na sběr, svoz a likvidaci odpadů. Zakázka proběhla v pořádku a město má již novou smlouvu se svozovou společností.

obcejinak

Město Zákupy - výběr dodavatele zemního plynu

Liberecký kraj / 2018 / Zemní plyn


Webové stránky obce

Organizovali jsme pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele zemního plynu na rok 2019. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce.

obcejinak

Město Zákupy - výběr dodavatele elektrické energie

Liberecký kraj / 2018 / Elektrická energie


Webové stránky obce

Organizovali jsme pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele elektrické energie na rok 2019. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce.

obcejinak

Vybrané obce Svazku obcí Hudlicka a obec Roztoky u Křivoklátu - strategie odpadového hospodářství

Středočeský kraj / 2018 / Odpady


Webové stránky obce

Části obcí svazku Hudlicka a obci Roztoky jsme zpracovali strategii odpadového hospodářství, která by měla vést k zadání veřejné zakázky.

obcejinak

Město Přeštice - Strategie odpadového hospodářství a zadávací dokumentace

Plzeňský kraj / 2018 / Odpady


Webové stránky obce

Městu Přeštice jsme zpracovávali strategii odpadového hospodářství a dále zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku. Veřejná zakázka proběhla v pořádku a byla podána nabídka.

obcejinak

Kamenný Újezd

Plzeňský kraj / 2017 / Úvěry


Webové stránky obce

Naším úkolem bylo zajistit pro obec nový úvěrový limit ve výši 11 milionů.

obcejinak

Město Vyšší Brod

Jihočeský kraj / 2018 / Odpady


Webové stránky obce

Pro město jsme zpracovávali analýzu a koncepci v odpadovém hospodářství. <span style="font-weight: 400">Cílem koncepce bylo navrhnout kroky a opatření k dosažení </span>kvalitativního a kvantitativního zlepšení třídění odpadů obyvatel města a zapojení podnikatelů do systému OH města.

obcejinak

Sdružení 13. obcí z Dobrovolného svazku obcí Region Jih

Středočeský kraj / 2018 / Odpady


Webové stránky obce

Cílem bylo optimalizovat pomocí koncepce v oblasti odpadového hospodářství nastavení nové kvality služeb a řízení cen služeb a tomu odpovídající optimalizaci smluvních vztahů sdružení obcí s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství, včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele (veřejná zakázka). Součástí nové koncepce bylo například i zavedení adresného vážení odpadů, čímž dostane obec pod kontrolu produkci odpadu a tím i lepší kontrolu obecního rozpočtu. Bude tak lépe připraveno na změny, které se v odpadovém hospodářství připravují (výrazné omezení skládkování odpadů, nový zákon o odpadech atd…).

obcejinak

Obec Průhonice

Středočeský kraj / 2017 / Odpady


Webové stránky obce

Cílem bylo optimalizovat pomocí koncepce v oblasti odpadového hospodářství nastavení nové kvality služeb a řízení cen služeb a tomu odpovídající optimalizaci smluvních vztahů obce s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství, včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele (veřejná zakázka). Součástí nové koncepce bylo například i zavedení adresného vážení odpadů, čímž dostane obec pod kontrolu produkci odpadu a tím i lepší kontrolu obecního rozpočtu. Bude tak lépe připraveno na změny, které se v odpadovém hospodářství připravují (výrazné omezení skládkování odpadů, nový zákon o odpadech atd...).

obcejinak

Městské Kulturní středisko ve Stříbře

Plzeňský kraj / 2016 / Digitalizace kina
Ředitel: Mgr. David Blažek

Webové stránky obce

obcejinak

Obec Bělá nad Svitavou

Pardubický kraj / 2014 / Úvěry
Starosta: Jiří Jílek

Webové stránky obce

obcejinak

Obec Velký Osek

Středočeský kraj / 2015 / Úvěry
Starosta: Mgr. Pavel Drahovzal

Webové stránky obce

Termín pro vyjednání úvěru byl šibeniční. Díky společnosti ARCH consulting jsme to nejen stihli včas, což bylo pro získání dotace naprosto klíčové, ale navíc s velmi fér úrokovou sazbou. Marži banky ve výši 0,7 % k 3M PRIBORu považuji za skutečně zajímavou pro obec i banku.

obcejinak

Sdružení město Dobrovice a obec Charvátce

/ 2013 / Zemní plyn
majetkové záležitosti: Ing. Jana Lepková

Webové stránky obce

Na základě dobrých referencí a absolvování semináře realizovaného společností ARCH consulting s.r.o. jsme se rozhodli využít jejich služeb při výběrovém řízení týkajícího se dodávek elektrické energie a zemního plynu. Toto rozhodnutí bylo správné, jelikož úspora činila (u zemního plynu  35 %a u elektrické energie 24 %)

obcejinak

Město Bor

Plzeňský kraj / 2015 / Digitalizace kina
Starosta: Ing. Petr Myslivec

Webové stránky obce

obcejinak

Město Polná

Kraj Vysočina / 2015 / Digitalizace kina
Místostarosta: Luboš Kousal

Webové stránky obce

obcejinak

Obec Sány

Středočeský kraj / 2016 / Úvěry
Starosta: Ing. Václav Macura

Webové stránky obce

obcejinak

Město Poděbrady

Středočeský kraj / 2013 / Elektrická energie
Starosta: PhDr. Ladislav Langr

Webové stránky obce

obcejinak

Město Horní Cerekev

Kraj Vysočina / 2013 / Úvěry
Starosta: Ing. Jaroslav Andrle

Webové stránky obce

Pro obec velikosti Horní Cerekev znamená 40% snížení závazku u bankovních poplatků a úvěrů velmi mnoho. Díky tomu jsme byli schopni realizovat aktivity, které pomohly našim občanům. Jsem za spolupráci s firmou ARCH consulting rád a projekt Obce jinak mohu vřele doporučit.

obcejinak

Obec Hlavenec

Středočeský kraj / 2015 / Úvěry
Starostka: Ing. Jarmila Smotlachová

Webové stránky obce

Díky společnosti ARCH consulting a projektu Obce jinak se nám podařilo přefinancovat celý úvěr a získat přijatelnou úrokovou míru tak, aby náš obecní rozpočet nebyl tolik zatížen. Od prvního kontaktu do ukončení spolupráce s perfektním výsledkem uběhly sotva tři měsíce.

obcejinak

Městys Krucemburk

Kraj Vysočina / 2014 / Úvěry
Mgr. Jiří Havlíček

Webové stránky obce

Díky projektu Obce jinak, jehož zaměstnanci nám vždy vše s ochotou vysvětlili a vše zařídili za nás, jsme ušetřili 230 000 Kč na přeplatku a poplatcích u stávajících obecních úvěrů.

obcejinak

Město Velvary

Středočeský kraj / 2016 / Zemní plyn
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Moulis

Webové stránky obce

obcejinak

Město Košťany

Ústecký kraj / 2014 / Úvěry
Starosta: Ing. Tomáš Sváda

Webové stránky obce

Garance úspory předem mi dodala jistotu, že neudělám špatné rozhodnutí, které by mi opozice mohla vyčítat. Provizi, kterou jsme zaplatili, jsme měli díky splátkám nižším o 50 tisíc zpět za měsíc a půl. Společnost ARCH consulting nás přesvědčila o tom, že rozumí své práci. Díky ní jsme výrazně snížili měsíční splátky úvěru při zachování stejné banky.

obcejinak

Sdružení město Mšeno, obec Chorušice, obec Kadlín

Středočeský kraj / 2015 / Elektrická energie
Starosta: Ing. Martin Mach

Webové stránky obce

obcejinak

Sdružení město Velvary a obec Sazená

Středočeský kraj / 2016 / Elektrická energie
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Moulis

Webové stránky obce

obcejinak

Město Zákupy

Liberecký kraj / 2016 / Zemní plyn
Starosta: Ing. Radek Lípa

Webové stránky obce

obcejinak

Město Zbiroh

Plzeňský kraj / 2016 / Elektrická energie
Starosta: Ing. Milan Rusek

Webové stránky obce

obcejinak

Město Zbiroh

Plzeňský kraj / 2016 / Zemní plyn
Starosta: Ing. Milan Rusek

Webové stránky obce

obcejinak

Město Zákupy

Liberecký kraj / 2016 / Elektrická energie
Starosta: Ing. Radek Lípa

Webové stránky obce

obcejinak

Sdružení Postřekov a Sány

Plzeňský krajStředočeský kraj / 2016 / Elektrická energie
Starostové: Ing. Jan Kreuz a Ing. Václav Macura

Webové stránky obce

obcejinak

Město Dubá

Liberecký kraj / 2016 / Elektrická energie
Starostka: Ing. Zdeňka Šepsová

Webové stránky obce

obcejinak

Obec Postřekov

Plzeňský kraj / 2016 / Zemní plyn
Starosta: Ing. Jan Kreuz

Webové stránky obceobcejinak

Město Zákupy - Elektrická energie

Liberecký kraj / 2020 / Elektrická energie
starosta města Zákupy: Ing. Radek Lípa

Webové stránky obce

obcejinak

Město Chlumec - Elektrická energie

Ústecký kraj / 2020 / Elektrická energie
starosta města Chlumec: Ing. Roman Zettlitzer

Webové stránky obce

obcejinak

Město Hranice (u Aše) - Strategie OH

Karlovarský kraj / 2020 / Odpady
starosta města Hranice: Ing. Mašlár Daniel

Webové stránky obce

obcejinak

VZ Ladův kraj - JŘBU Kamenice a Louňovice

Středočeský kraj / 2020 / Odpady
starosta obce Kamenice: Ing. Pavel Čermák

Webové stránky obce

obcejinak

Město Hrob - Analýza a strategické návrhy OH

Ústecký kraj / 2020 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Sdružení vybraných obcí Cecemínska a dalších přidružených obcí - Strategie OH

Středočeský kraj / 2020 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Město Votice - Analýza a strategické návrhy OH

Středočeský kraj / 2020 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Mikroregion Voticko - Strategie

Středočeský kraj / 2020 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Město Hronov - Strategie OH

Královéhradecký kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Nová Ves v Horách - Analýza a strategické návrhy

Ústecký kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Průhonice - Zemní plyn

Středočeský kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Dřísy - Analýza a strategické návrhy

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Cerhovice - Elektrická energie

Středočeský kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

obcejinak

ORP Kralupy nad Vltavou - Strategie

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Klokočná - organizace a administrace veřejné zakázky na zřízení bezdrátového rozhlasu

Středočeský kraj / 2019 / Veřejné zakázky


Webové stránky obce

obcejinak

Město Přeštice - analytický podklad pro žádost o Dotaci.

Plzeňský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

Na základě koncepce odpadového hospodářství, kterou jsme pro město Přeštice zpracovávali, žádalo město o dotaci na Projekt „Intenzifikace sběru BRKO. Naše společnost zpracovávala odbornou analytickou část, jako podklad pro žádost o dotaci.

obcejinak

Město Zákupy - VZMR zemní plyn

Liberecký kraj / 2019 / Zemní plyn


Webové stránky obce

Tento rok jsme opět organizovali pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele zemního plynu na rok 2020 a 2021. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce. 

obcejinak

Město Zákupy - VZMR elektrická energie

Liberecký kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

Tento rok jsme opět organizovali pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele elektrické energie na rok 2020. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce.

obcejinak

Obec Postřekov - VZMR zemní plyn

Plzeňský kraj / 2019 / Zemní plyn


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Postřekov - VZMR elektrická energie

Plzeňský kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Pěnčín - VZMR zemní plyn

Liberecký kraj / 2019 / Zemní plyn


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Pěnčín - VZMR elektrická energie

Liberecký kraj / 2019 / Elektrická energie


Webové stránky obce

obcejinak

Město Osek - důvodová studie dalšího směřování odpadového hospodářství

Ústecký kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

Cíle této studie: Seznámit Radu města jednoduchou a srozumitelnou formou s možností změny a restrukturalizace SKO, a to jak po stránce vnitřní strategie SMO, tak po stránce rozšíření SMO o další možné partnery včetně dopadů tohoto rozšíření.

obcejinak

Obec Chotiměř - analýza a návrh strategie

Ústecký kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Klínec - analýza a návrhové opatření

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Srbsko - analýza a návrh strategie

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Obec Obecnice - analýza, návrh strategie pro práci s obyvateli, dotazníkové šetření s informační kampaní a legislativní zpracování sběrného dvora

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Městys Kácov - analýza a návrh strategie

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Město Buštěhrad - analýza a strategie odpadového hospodářství

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Městys Senomaty - analýza a návrh strategie

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

obcejinak

Město Milovice - Organizace a administrace veřejné zakázky na sběr, svoz a likvidaci odpadů.

Středočeský kraj / 2019 / Odpady


Webové stránky obce

Pro Město Milovice jsme organizovali a administrovali kompletní veřejnou zakázku na sběr, svoz a likvidaci odpadů. Zakázka proběhla v pořádku a město má již novou smlouvu se svozovou společností.

obcejinak

Město Zákupy - výběr dodavatele zemního plynu

Liberecký kraj / 2018 / Zemní plyn


Webové stránky obce

Organizovali jsme pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele zemního plynu na rok 2019. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce.

obcejinak

Město Zákupy - výběr dodavatele elektrické energie

Liberecký kraj / 2018 / Elektrická energie


Webové stránky obce

Organizovali jsme pro město veřejnou zakázku na výběr dodavatele elektrické energie na rok 2019. Samotná soutěž proběhla formou elektronické aukce.

obcejinak

Vybrané obce Svazku obcí Hudlicka a obec Roztoky u Křivoklátu - strategie odpadového hospodářství

Středočeský kraj / 2018 / Odpady


Webové stránky obce

Části obcí svazku Hudlicka a obci Roztoky jsme zpracovali strategii odpadového hospodářství, která by měla vést k zadání veřejné zakázky.

obcejinak

Město Přeštice - Strategie odpadového hospodářství a zadávací dokumentace

Plzeňský kraj / 2018 / Odpady


Webové stránky obce

Městu Přeštice jsme zpracovávali strategii odpadového hospodářství a dále zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku. Veřejná zakázka proběhla v pořádku a byla podána nabídka.

obcejinak

Kamenný Újezd

Plzeňský kraj / 2017 / Úvěry


Webové stránky obce

Naším úkolem bylo zajistit pro obec nový úvěrový limit ve výši 11 milionů.

obcejinak

Město Vyšší Brod

Jihočeský kraj / 2018 / Odpady


Webové stránky obce

Pro město jsme zpracovávali analýzu a koncepci v odpadovém hospodářství. <span style="font-weight: 400">Cílem koncepce bylo navrhnout kroky a opatření k dosažení </span>kvalitativního a kvantitativního zlepšení třídění odpadů obyvatel města a zapojení podnikatelů do systému OH města.

obcejinak

Sdružení 13. obcí z Dobrovolného svazku obcí Region Jih

Středočeský kraj / 2018 / Odpady


Webové stránky obce

Cílem bylo optimalizovat pomocí koncepce v oblasti odpadového hospodářství nastavení nové kvality služeb a řízení cen služeb a tomu odpovídající optimalizaci smluvních vztahů sdružení obcí s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství, včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele (veřejná zakázka). Součástí nové koncepce bylo například i zavedení adresného vážení odpadů, čímž dostane obec pod kontrolu produkci odpadu a tím i lepší kontrolu obecního rozpočtu. Bude tak lépe připraveno na změny, které se v odpadovém hospodářství připravují (výrazné omezení skládkování odpadů, nový zákon o odpadech atd…).

obcejinak

Obec Průhonice

Středočeský kraj / 2017 / Odpady


Webové stránky obce

Cílem bylo optimalizovat pomocí koncepce v oblasti odpadového hospodářství nastavení nové kvality služeb a řízení cen služeb a tomu odpovídající optimalizaci smluvních vztahů obce s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství, včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele (veřejná zakázka). Součástí nové koncepce bylo například i zavedení adresného vážení odpadů, čímž dostane obec pod kontrolu produkci odpadu a tím i lepší kontrolu obecního rozpočtu. Bude tak lépe připraveno na změny, které se v odpadovém hospodářství připravují (výrazné omezení skládkování odpadů, nový zákon o odpadech atd...).

obcejinak

Městské Kulturní středisko ve Stříbře

Plzeňský kraj / 2016 / Digitalizace kina
Ředitel: Mgr. David Blažek

Webové stránky obce

obcejinak

Obec Bělá nad Svitavou

Pardubický kraj / 2014 / Úvěry
Starosta: Jiří Jílek

Webové stránky obce

obcejinak

Obec Velký Osek

Středočeský kraj / 2015 / Úvěry
Starosta: Mgr. Pavel Drahovzal

Webové stránky obce

Termín pro vyjednání úvěru byl šibeniční. Díky společnosti ARCH consulting jsme to nejen stihli včas, což bylo pro získání dotace naprosto klíčové, ale navíc s velmi fér úrokovou sazbou. Marži banky ve výši 0,7 % k 3M PRIBORu považuji za skutečně zajímavou pro obec i banku.

obcejinak

Sdružení město Dobrovice a obec Charvátce

/ 2013 / Zemní plyn
majetkové záležitosti: Ing. Jana Lepková

Webové stránky obce

Na základě dobrých referencí a absolvování semináře realizovaného společností ARCH consulting s.r.o. jsme se rozhodli využít jejich služeb při výběrovém řízení týkajícího se dodávek elektrické energie a zemního plynu. Toto rozhodnutí bylo správné, jelikož úspora činila (u zemního plynu  35 %a u elektrické energie 24 %)

obcejinak

Město Bor

Plzeňský kraj / 2015 / Digitalizace kina
Starosta: Ing. Petr Myslivec

Webové stránky obce

obcejinak

Město Polná

Kraj Vysočina / 2015 / Digitalizace kina
Místostarosta: Luboš Kousal

Webové stránky obce

obcejinak

Obec Sány

Středočeský kraj / 2016 / Úvěry
Starosta: Ing. Václav Macura

Webové stránky obce

obcejinak

Město Poděbrady

Středočeský kraj / 2013 / Elektrická energie
Starosta: PhDr. Ladislav Langr

Webové stránky obce

obcejinak

Město Horní Cerekev

Kraj Vysočina / 2013 / Úvěry
Starosta: Ing. Jaroslav Andrle

Webové stránky obce

Pro obec velikosti Horní Cerekev znamená 40% snížení závazku u bankovních poplatků a úvěrů velmi mnoho. Díky tomu jsme byli schopni realizovat aktivity, které pomohly našim občanům. Jsem za spolupráci s firmou ARCH consulting rád a projekt Obce jinak mohu vřele doporučit.

obcejinak

Obec Hlavenec

Středočeský kraj / 2015 / Úvěry
Starostka: Ing. Jarmila Smotlachová

Webové stránky obce

Díky společnosti ARCH consulting a projektu Obce jinak se nám podařilo přefinancovat celý úvěr a získat přijatelnou úrokovou míru tak, aby náš obecní rozpočet nebyl tolik zatížen. Od prvního kontaktu do ukončení spolupráce s perfektním výsledkem uběhly sotva tři měsíce.

obcejinak

Městys Krucemburk

Kraj Vysočina / 2014 / Úvěry
Mgr. Jiří Havlíček

Webové stránky obce

Díky projektu Obce jinak, jehož zaměstnanci nám vždy vše s ochotou vysvětlili a vše zařídili za nás, jsme ušetřili 230 000 Kč na přeplatku a poplatcích u stávajících obecních úvěrů.